Byggeri på naturens præmisser

Væredygtighed = Bæredygtighed

DGNB “Hjerte”

DGNB Hjerte

Ja tak

2018 Karise Permatopia, bygherrerådgiver og projektleder

Byggerådgivning for privat og erhverv

Hos FiBL rådgiver vores dygtige ingeniører og byggeledere om byggefaglige projekter

Konkurrencedygtige priser

Vi skræddersyer gerne et godt tilbud på dit byggeprojekt

Vi dækker hele Sjælland

Vores ingeniører og byggerådgivere udfører byggeledelse på hele Sjælland

Værdier

I FiBL arbejder vi for bæredygtigt naturligt at skabe (DGNB) kvaliteter og harmoni i byggeprojektet.
Vi skaber i en struktureret proces sammen med bygherre være-dygtige rammer, grøn forsyning og fede byrum ud fra et optimeret ingeniørteknisk velgransket projektgrundlag.
Projektledelse skabt ud fra et krav om at byggeriet har et naturligt universelt design i en ånd med effektiv og erfaren byggerådgivning i fokus.
Ja tak til hjælpende samarbejde, udadvendt proces kvalitet, stor faglighed og involvering med et smil 

I FiBL holder vi fx af Køge Bugt, Stevns og natur generelt.
Vi arbejder ud fra at kunne:

  • Sameksistere iht sociale kvaliteter
  • Værne om natur iht miljømæssige kvaliteter
  • Skabe godt miljø iht proces & område kvaliteter
  • Udnytte ressourcer ifht bæredygtighed
  • Give plads til udfoldelse og liv ifht område kvaliteter
Karise Permatopia Bygherrerådgivning

2019 Karise Permatopia

Bygherrerådgivning

FiBL kan varetage rollen som bygherre jf AB/ABT 18 fra projekt-ide, samarbejde med arkitekter og rådgivere, projekteringsforløb, udbud, ydelsesfordeling mellem de forskellige aktører, kontrakt, udførsel, aflevering, idriftsættelse og evt. salg af et projekt.

2014 Køge havn, projektleder

Køge Havn byggeprojekt

Søndre strand

Byggerådgivning

FiBL er din professionelle erfarne sparringspartner som leder, rådgiver og skaber kvalitet i dit byggeprojekt gennem alle faser. Store som små byggeprojekter. Vi har et stort professionelt fagligt netværk af specialister, eksperter og håndværkere at samarbejde med. Herunder lignende ingeniør- og rådgivende firmaer.

Bygge- og projektledelse

Du kan hyre FiBL til at lede og styre dig byggeprojekt ifht kontrakt, tidsplaner, budget, opstart, udførsel, kvalitetssikring, tilsyn, myndighedsarbejder, byggemøder, sikkerhed, arbejdsmiljø, aflevering, dokumentation og skabe tryghed i dit projekt.

Byggegranskning

I FiBL er vi eksperter i granskning af et byggeprojekt. Dvs som investor eller bygherre kan du gennem de indledende projekteringsfaser få analyseret, kommenteret, vurderet eller gradueret de anlægstekniske, forsynings-, landskabs- og arkitektmæssige forhold. Men også kloak, vej, belægning, indretning, tilgængelighed, teknik, driftsforhold m.v.  Herunder mødevirksom med de projekterende. Vi er det ingeniørtekniske 3. øje.

Container havn drone

2015 Køge Marina halvø, gennemsejling & vandudskift, projektleder

2014 Køge Marina, moler og nye arealer inkl. infrastruktur, projekteringsleder

Syn og Skøn

FiBL kan hyres til at vejlede om, deltage i og gennemføre en syn- og skønsmandsforretning. Vi har i firmaet et bredt højt fagligt erfaringsniveau. Vi sætter os grundigt ind i sagerne, har flair for kvalitet, ser fejl og mangler. Vi kan også optræde som ”medskønsmand” ligesom vi selv inddrager eksperter.

2016 Strædet i Køge, forsyning og infrastruktur, projektleder

Referencer

DHI Byen Byggeprojekt

2021

DHI på Enghave Brygge

Projekteringschef, CG Jensen A/S

Projektering af nye kontor-, butiks- og erhvervslokaler. Byggeriet omfatter i alt ca. 35.000 m2 fordelt på flere funktioner.

Det store volumen rummer 6-9 etager erhverv, P-kælder i 2 etager og butikker i stueplan.

Det er en 3 delt bygningskompleks der, trods sin store størrelse, åbner sig mod havnemiljøet. Projektet ligger yderst centralt med boligområder på alle sider af byggefeltet, hvilket kræver tæt koordinering med mange interessenter i området. Yderligere er der store hovedforsyninger fra områdets forsyningsselskaber, hvilket ligeledes kræver god og proaktiv koordinering.  

FiBL Bygherrerådgivning Reference

2020

Boligbyggeri for Koncenton Ejendomsinvestering

Bygherrerådgiver, Strunge Jensen A/S

Bygherrerådgivning, projektering, granskning, myndighedsbehandling, bygherreledelse og afleveringsforretning ifm. boligbyggeri i København, Amager, Høje Taastrup og Hillerød.

Opførsel af boligprojekter med fra 36 stk. nye ungdomsboliger til 168 stk. lejligheder. I alt for ca. Kr. 2 mia. inkl. fællesområder, parkeringsarealer og veje.

Koordinering af mange interessenter samt større logistik koordinering af ude arealer og veje.

Amager Strandvej Bæredygtigt Byggeri

2019

Amager Strandvej 108, CBS og Rema 1000

Projekterings- og byggeleder, Strunge Jensen A/S Rådgivende Ingeniører

Ombygning af råhus for dagligvarebutik inkl. ombygning af eksisterende kantzone og etablering af ny tværvej på Amager Strandvej 108. Projektering af veje, belægning og udearealer. Koordinations- og bygherremøder.

Stort fokus på sikkerhed og flow omkring bygningen, samt etapeopdelinger af udførelsen, således der har kunne opretholdes drift og flow for områdets brugere.

Bæredygtigt Byggeri Karise

2018

Karise Permatopia, 90 træhuse for KAB

Bygherrerådgiver og projektleder, V2C Aps

Opførsel af et nyt selvforsynende og bæredygtigt bydelsområde med fælleshus, pilerensningsanlæg, vindmølle, jordvarmeanlæg, regnvandsudnyttelse og fødevareproduktion. Alt sammen udført nænsomt og i miljørigtige byggematerialer.
Ledelse af projektets udførelse med fokus på tid, kvalitet og samarbejde. 

Gode erfaringer med alternative og grønne løsninger opnået herunder grønne og bygbare løsninger.

Om

Vores planet – Min passion
En grønnere forskel med jorden i centrum

Jeg har dedikeret mig til at yde mit bidrag til en grønnere planet ved at målrette projekterne for et bedre klima og natur. Jeg lever mig ind i miljøet, bearbejder de øvrige rammer og går ind for at bygge på naturens præmisser, med grøn bæredygtighed i centrum. Min vision er at skabe et ”være-dygtigt” byggeri og byrum, hvor glæde og skønhed forenes i et naturligt ”levedygtigt” design, med respekt for det eksisterende område og miljø. Et byrum hvor ro, tryghed, hyggekroge og plads til livsglæde kan mærkes.
Jeg varetager gerne rollen som både byggerådgiver, byggeleder og bygherre. Som byggeleder og rådgiver inddrager jeg ledelsen, analyserer projektgrundlaget, forstår rammerne, lokalplanerne, økonomien, interessenter og rådgivere. Jeg er ekspert i bygbarhed, tidsplanlægning, lokationsbaseret tilrettelæggelse med forståelse af håndværksfagene, teknik, arbejdsmiljø og plads til nødvendige bygherrebeslutninger undervejs. Jeg udfører Syn & Skøn, varetager projekteringsledelse og gransker for max bygbarhed.

Jeg er uddannet diplomingeniør med erfaring inden for anlæg, veje, konstruktioner og byggeri generelt. 

Jan Fogtmann Byggerådgiver

Jan Fogtmann

Har du et spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker et uforpligtende overslag på et byggeprojekt.